Shyam Angara – Who is Jinna – Kavi smmelan 18 March 2011

Hum jis per thuke bhi nahi buss jinna ki pahchan yahi....... A one more poem on Desh bhakti with the Test of "undivided India" or "Akhand Bharat" by Mr. Shyam Angara Rajasthan. at Malharganj Indore Capture By : Chetan Bhandari