Rickshaw drive at Zigatola

Zigatola, Dhaka, at 2010