Hymne national du Bangladesh

Hymne national du Bangladesh / জাতীয় সংগীত বাংলাদেশ Alphabet latin: / লাতিন বর্ণমালা: (Amar sonar Bangla Ami tomay bhalobashi (X2)) Chirodin tomar akash, Tomar batash, Amar prane bajae bãshi. O ma, Phagune tor amer bone Ghrane pagol kôre, Mori hae, hae re, O ma, Ôghrane tor bhôra khete Ami ki dekhechhi modhur hashi. Ki shobha, ki chhaya go, Ki sneho, ki maea go, Ki ãchol bichhaeechho Bôţer mule, Nodir kule kule. Ma, tor mukher bani Amar kane lage Sudhar moto- Ma tor bodonkhani molin hole ami noyon o may ami noyonjole bhashi sonar bangla, ami tomay bhalobashi!