Durga Puja 2008 Ashtami at Ramakrishna Sevashram in Chittagong, Bangladesh

Durga Puja 2008 Ashtami at Ramakrishna Sevashram in Chittagong, Bangladesh - taken by Saha