Called to make a diffence

Bangladesh heeft een probleem: veel (drink)water is vervuild met arsenicum, een kankerverwekkende stof. Kennisuitwisseling en financiele hulp, zoals het verstrekking van microkerdieten, is noodzakelijk om waterzuiveringsinstallaties te bouwen en te onderhouden.