Bangladesh

pár záberov z pracovnej cesty pre OSN v Bangladeši.