413. Ja – strażak cz. I. Being a fireman part I

Przez przypadek trafiłem do remizy, przez przypadek zadzwoniono, że jest pożar, więc pojechałem... tak zostałem strażakiem w Bangladeszu. By coincident I found the way to fire station, by coincident there was a call about fire so I went... that's the way I become a fireman in Bangladesh.