409. Roślina, która się rusza. The plant which moves

Roślina, która się rusza, gdy się ją dotknie. The plant which moves when touched.