403. Najdłuższa naturalna plaża na świecie w Cox’s Bazar

Najdłuższa naturalna piaszczysta plaża na świecie (120km) w Cox's Bazar. The longest natural sandy beach in the world (120km) in Cox's Bazar.