398. Muzyka łączy ludzi na całym świecie

Muzyka łączy ludzi na całym świecie, także w Bangladeszu. Music is connecting people all over the world also in Bangladesh.